Bättre prestanda på Windows i City Cloud!

Özgür Bal Uncategorized Leave a Comment

windowsI City Cloud har virtuella maskiner som kör Linux länge haft en liten fördel över Windows när det gäller prestanda. De flesta av våra Linuxdistributioner har en speciell sorts drivrutiner som gör dem mer integrerade med virtualiseringsplattformen vilket i sin tur ger dem bättre prestanda. Idag installerar vi samma sorts drivrutiner på Windows så att man får samma fördelar oavsett vilket OS man väljer.

Vad är VirtIO/BLK?

VirtIO och VirtBLK är, kortfattat, drivrutiner som möjliggör vad man i det närmaste kan kalla “full virtualisering”. Vanligtvis kör man ett operativsystem ovanpå en virtualiseringsplattform, något som vi i dagsläget gör med alla våra windows-instanser. OS:et i sig vet inte om det körs på fysisk hårdvara eller på en virtualiserad plattform och alla kommunikationsvägar mellan den rena beräkningskraften (processor, minne) och mjukvaran emuleras i virtualiseringsplattformen för att likna en fysisk miljö.

Varför ska man ha VirtIO/BLK?

Med VirtIO/VirtBLK kan man säga att OS:et vet om att det kör på en virtualiserad plattform och samarbetar med hypervisorn. Hypervisor är detsamma som managementsystemet KVM som vi kör, det system som håller koll på och allokerar resurser till varje virtuell server.  På så sätt blir OS:et mer integrerat i hela plattformen och man behöver inte längre emulera kommunikationsvägarna mellan plattformen och OS:et. Naturligtvis innebär det att kommunkinationen dem emellan går snabbare och att prestandan ökar.

Våra tester

Vi har prestandatestat och jämfört två stycken Windows insallationer, en med och en utan VirtIO. Med VirtIO fick vi ca 50% bättre hastighet inom Europa med ungefär samma pingtider. Detsamma gäller läs/skrivhastigheten, ungefär 50% snabbare även där.

Nu även för Windows

VirtIO/BLK finns sedan tidigare i huvuddelen av våra Linux-distributioner och nu kommer det även till Windows. Vi har lagt upp en ny Windows 2008 Datacenter –image med VirtIO/BLK i vår app center. Det är fritt fram att testa den men vi vill göra alla som använder denna image uppmärksamma på att själva imagen är i Beta för närvarande. Det kan komma att ske justeringar och underhåll på imagen för att få allt att fungera så som det är tänkt.

Ta nu chansen och gå in och testa vår nya Windows Server 2008 R2 som använder de nya drivrutinerna och märk skillnaden själv. Vi kommer framöver att återkomma med fler inlägg om både VirtIO/BLK och om Windows. Har du inget City Cloud konto? Registrera ett konto direkt!