Privat lagring av din data i molnet med ownCloud

Özgür Bal Molnet, Uncategorized Leave a Comment

Tack vare molnets ankomst har vi flera tjänster som är riktade för att lösa problemet med lagring av filer på nätet. Till exempel skulle vi nämna DropBox, Google Drive eller kanske Box.net. Med dessa tjänster kan du lagra alla typer av filer på distans och komma åt dem på vägen, varhelst och närhelst så länge du har en Internet-anslutning. Ibland …

Your private cloud storage with OwnCloud

Özgür Bal City Cloud Leave a Comment

Thanks to the advent of Cloud Computing we have several services aimed at storing files online. For instance, we could mention DropBox or Google’s Drive. These services allow you to store any type of files remotely and access them on the road, wherever and whenever as long as you have an Internet connection. However, sometimes we would like to have …