Windows server 2008R2 med MSSQL och VirtIO/BLK

Özgür Bal Molnet Leave a Comment

Färdiga installationer av Windows 2008 med och utan MSSQL har vi haft i City Cloud sedan starten 2009. För ungefär en månad sedan implementerade vi även VirtIO drivrutiner för Windows i vår virutaliseringsplattform som snabbade upp våra nya Windows-images med 50%. Då släppte vi en ny, ren Windows-image med de nya drivrutinerna och nu finns även Windows 2008 + MSSQL …

New image on City Cloud: Windows Server 2008R2 and MS-SQL on steroids!

Özgür Bal City Cloud 1 Comment

We have had Windows 2008 Server images on City Cloud for a while now. We also have Windows 2008 and MS-SQL Server integrated but recently we implemented VirtIO drivers for Windows 2008R2 and according to our tests, the speed improvement is considerable. So now, in order to save you quite a bit of time and offer you something with good …