Some interesting bits about latency

Özgür Bal City Cloud Leave a Comment

On a recent article we talked about server uptime, and how we can anticipate related problems. This time we are going to talk about another common concept related to networks in general: Latency. Are you connected to the Internet? Do you access any far away website? Do you play online games? Do you have video conferencing? If so, network latency …

City Cloud presterar bättre än både EC2 och Rackspace i oberoende prestandatest!

Özgür Bal Prestanda Leave a Comment

Cloud Harmony är ett företag som fokuserar på ett enda område – att utvärdera de ledande leverantörerna inom molntjänster (IaaS). Målet är att vara en oberoende källa som fastställer prestanda och tillhandahålla ett forum för jämförelse mellan de olika leverantörerna. Just prestanda är en av de avgörande faktorerna vid valet av leverantör idag, dock har det hittills varit svårt att …