Ny L.A.M.P image

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Vi har uppdaterat vår officiella L.A.M.P image så att den numera kör Ubuntu 12.04 64-bit LTS. Den här versionen av Ubuntu är den som har Long Term Support vilket vi anser är rimligast att använda för produktionsmiljöer. Uppdateringen gav oss också möjligheten att uppdatera alla verktyg som ligger med i imagen, här är en kort sammanfattning:   Linux Kernel 3.2.0 …

L.A.M.P. image updated with latest Ubuntu

Özgür Bal NEWS-en Leave a Comment

We have updated our official L.A.M.P. image with the latest Ubuntu. Namely, Ubuntu 12.04 64-Bit LTS (Precise Pangolin). This version of Ubuntu is the one that comes with  Long Term Support, which makes perfect sense for a production environment. This also gave us the opportunity to update all the important tools packed into this image, here is a summary of …

Nu finns en färdig LAMP-server i vår App Center

Özgür Bal Molnet Leave a Comment

Sedan vi lanserade City Cloud i slutet av 2009 har vi kontinuerligt lagt till nya images och uppgraderat dessa. Det finns en rad olika operativsystem att välja bland idag, bland dessa Ubuntu, Debian, CentOS, Gentoo, Fedora Core, Red Hat Enterprise, FreeBSD och Windows 2008 server. Våra färdiga images gör att du kan få en installerad och klar VM på bara …

New images on City Cloud. This time with something extra.

Özgür Bal City Cloud Leave a Comment

Since City Cloud got out of beta, a couple of years ago, we have been steadily adding images and upgrading when necessary. We have added quite a few options in terms of operating systems, we currently have Ubuntu, Debian, CentOS, Gentoo, Fedora Core, Red Hat Enterprise, FreeBSD and Windows 2008 server. Images allow you to setup a new VM and …