City Cloud presterar bättre än både EC2 och Rackspace i oberoende prestandatest!

Özgür Bal Prestanda Leave a Comment

Cloud Harmony är ett företag som fokuserar på ett enda område – att utvärdera de ledande leverantörerna inom molntjänster (IaaS). Målet är att vara en oberoende källa som fastställer prestanda och tillhandahålla ett forum för jämförelse mellan de olika leverantörerna. Just prestanda är en av de avgörande faktorerna vid valet av leverantör idag, dock har det hittills varit svårt att …

City Cloud beats out Amazon EC2 and Rackspace in independent performance test – up to 3 times faster!

Özgür Bal City Cloud, Cloud Computing, Performance Analysis 8 Comments

Cloud Harmony is a company that focuses solely on benchmarking the leading cloud providers (IaaS). The goal is to give the public independent data to determine performance metrics and be able to compare the leading providers. Performance is one of the key factors that affect the choice of cloud provider today. However it has long been difficult to easily compare. …