Windows server 2008R2 med MSSQL och VirtIO/BLK

Özgür Bal Molnet Leave a Comment

Färdiga installationer av Windows 2008 med och utan MSSQL har vi haft i City Cloud sedan starten 2009. För ungefär en månad sedan implementerade vi även VirtIO drivrutiner för Windows i vår virutaliseringsplattform som snabbade upp våra nya Windows-images med 50%. Då släppte vi en ny, ren Windows-image med de nya drivrutinerna och nu finns även Windows 2008 + MSSQL …

Windows performing better in City Cloud

Özgür Bal City Cloud 2 Comments

So far, our Linux based operating systems in City Cloud have had a slight advantage when it comes to performance. These operating systems have access to a special driver which makes them more integrated in the virtualisation platform which in turn gives them an edge performance vise. We recently insalled the same drivers for Windows so that our customers can …

Bättre prestanda på Windows i City Cloud!

Özgür Bal Uncategorized Leave a Comment

I City Cloud har virtuella maskiner som kör Linux länge haft en liten fördel över Windows när det gäller prestanda. De flesta av våra Linuxdistributioner har en speciell sorts drivrutiner som gör dem mer integrerade med virtualiseringsplattformen vilket i sin tur ger dem bättre prestanda. Idag installerar vi samma sorts drivrutiner på Windows så att man får samma fördelar oavsett …