Ny image i App Center – Microsoft Windows Server 2012

Özgür Bal Okategoriserade Leave a Comment

Vi har nyligen lagt till två nya images i City Cloud – Microsoft Windows Server 2012 både med och utan MS SQL 2012. De båda mallarna har under de senaste veckorna testats och finns nu tillgängliga i vår App Center. Installationen sker som vanligt, det vill säga att du väljer image och hårdvaruspecifikationer innan servern skapas och därefter har du full kontroll över din virtuella maskin i administrationsgränssnittet för City Cloud.

Windows Server 2012 skiljer sig markant från Windows 2008 datacenter, inte bara till utseendet utan även genom en hel del ny och uppgraderad funktionalitet. De största nyheterna och förändringarna sker inom områden som har med virtualisering att göra. Något som du som användare av City Cloud ändå inte kan ta del av då din instans redan körs i en virtualiserad miljö. Här är några nyheter och förbättringar som du KAN ta del av.

Deduplicering

Med deduplicering på slaget kan du spara en hel del utrymme på dina hårddiskar. Deduplicering är en metod för att minska använt diskutrymme genom titta på varje enskilt block som data består av. Innan du skriver en fil till hårddisken görs en kontroll för att se om något av de blocken som du försöker spara redan finns på hårddisken. Om så är fallet skapas en referens till det redan existerande blocket istället för att spara en dubblett.

Power Shell 3

PowerShell fanns redan i Windows Server 2008 som ett komplement till den vanliga komandotolken men har genom version 3 fått sitt ett rejält lyft. Med ca 2400 nya funktioner kan du nu kontrollera i princip alla aspekter av din servers funktioner med PowerShell.

Resilient File System

Eller ResFS som det också kallas, är ett helt nytt filsystem som är designat för att vara mer skyddat, än till och med NTFS, mot korrupta filsystem. Med ResFS måste du inte heller i förväg bestämma om du vill köra deduplicering utan kan enkelt aktivera detta i efterhand för att spara utrymme.

Vår image (mall)

I vår App Center finns nu två Windows 2012 mallar, en med och en utan MS SQL 2012. Enbart Windows Server 2012 kostar 149kr/mån eller ca 0,2069kr/h. MS SQL 2012 har samma pris vilket gör att den mallen som har både Windows och MS SQL installerat kostar 298kr/mån eller ca 0,4138kr/h.