Bekanta dig med vår nya sajt och logga

Özgür Bal Nyheter Leave a Comment

2015-10-CityNetwork-Startsida-1

Nu lanserar vi City Network i en helt ny kostym med en omarbetad logotyp och en ny sajt. Syftet med detta är att skapa en tydlighet kring vårt kompletta erbjudande inom infarstrukturtjänster baserade på OpenStack. Det är också en konsekvens av den utveckling som företaget har genomgått under det senaste året.

Under www.citynetwork.se samlas vårt helhetserbjudande kring molnbaserade infrastrukturlösningar medan www.citycloud.se ger en tydlig bild av företagets infrastrukturtjänster specifikt. Vår web hosting- och domänverksamhet samlas under det nya namnet www.citysites.se.

Marknaden för infrastrukturtjänster är under kraftig tillväxt, bland annat pekar Gartners senaste siffror på en global årlig tillväxt om närmare 30 procent till och med 2019. En avspegling som vi på City Network sett under året genom att många nya företag och organisationer har valt att standardisera på City Cloud.

För att hjälpa företag i Sverige och internationellt att dra nytta av fördelarna med en öppen, robust och agil infrastruktur för publika- hybrida- och privata moln, har vi under det senaste året både utvecklat infrastrukturplattformen City Cloud på en rad områden samt verksamheten i stort. Vi har bland annat:

  • Som första europeiska leverantör lanserat vår infrastruktur på den öppna och skalbara plattformen OpenStack över flera datacenter.
  • Lanserat våra infrastrukturtjänster på den amerikanska marknaden med redundanta datacenter i Los Angeles och New York.
  • Utvecklat specifika managementlösningar för stora företag som exempelvis Desktop as a Service samt byggt en dedikerad avdelning med fokus på storföretag.
  • Genomgått omfattande processarbete för regelefterlevnad och ISO-certifiering enligt ISO 9001, 14001 och 27001 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem, miljö och informationssäkerhet.
  • Lanserat tjänsten City Connect där kunder kan bygga dedikerade och säkra nät i Europa för privata moln.
  • Lanserat ett högsäkerhetsmoln för bank och finanssektorn

Så vad händer nu? Vi slår oss inte till ro trots att vi haft en hög utvecklingstakt senaste året. Därför kommer vi att fortsätta utveckla vårt erbjudande och inom kort addera ytterligare funktionalitet och branschanpassningar. Vi hoppas därmed att fler företag och organisationer får upp ögonen för de möjligheter som våra molnbaserade infrastrukturtjänster kan ge och samtidigt bara betala för den infrastruktur de för tillfället har behov av.