WP+NginX image uppdaterad

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

buttonw-blue-8bitVi har uppdaterat vå WordPress+NginX-image i vår App Center.

Den enda ändringen vi har gjort är att webbservern, NginX, nu kör version 1.0.14. Det här är en viktig uppdatering då det är den senaste stabila versionen och då den innehåller en fix för att eliminera ett säkerhetshål.

Imagen finns tillgänglig i vår App Center och om du redan har skapat en server med vår gamla image kan du kontakta oss för att få hjälp med att uppgradera.