Utökat diskutrymme för enskilda VM i City Cloud

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Vi genomförde nyligen en uppdatering i City Cloud som ger varje enskild VM möjligheten att ta fler hårddiskar. Ändringarna är ett resultat av förfrågningar från flera av våra kunder och nu kan en enskild VM ha totalt 3 extra hårddiskar på vardera 2TB.

Vi hoppas att ändringen kommer till nytta för alla våra användare och hopppas att ni fortsätter att ge oss återkoppling gällande önskade ändringar eller funktioner.