Ubuntu 11.10 L.A.M.P uppdatering

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Vi har uppdaterat en image i vår App Center.  “Ubuntu 11.10 Server 64-bit – L.A.M.P.” var tidigare i Beta. Vi har nu gjort mindre fixar och även aktiverat Virtio/BirtBLK som standard för bästa möjliga prestanda. Imagen finns redo i App Center.