Prisförändringar

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Den 4:e April genomför vi ett antal prisförändringar för City Cloud. Vi vill göra vårt erbjudande mer attraktivt för såväl befintliga som potentiella kunder och samtidigt underlätta för de som fortfarande inte bestämt sig för att köra sin drift hos oss. Serverinstanserna ligger redan idag på rimliga nivåer. 19öre per timme för en egen serverinstans som är installerad och klar inom några minuter tycker vi är oerhört konkurrenskraftigt. Vad som däremot inte är lika konkurrenskraftigt är licenskostnader och trafik, det ska vi råda bot på.

Den 4:e april sker följande justeringar:

  • Licenskostnaderna för Microsoft Windows Server 2008 och Microsoft SQL Server halveras från 199 respektive 149kr till 99 respektive 74kr per månad.
  • Den inkluderade trafikmängden på 500GB fördubblas till 1TB för varje serverinstans.
  • Kostnaden för överskjutande trafik sänks från 50öre/GB till 30öre/GB.

Med dessa förändringar blir City Cloud än mer konkurrenskraftigt. Kostnaden i City Cloud jämfört med likvärdiga tjänster som Amazon EC2 blir plötsligt halverad.