Ny L.A.M.P image

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Vi har uppdaterat vår officiella L.A.M.P image så att den numera kör Ubuntu 12.04 64-bit LTS. Den här versionen av Ubuntu är den som har Long Term Support vilket vi anser är rimligast att använda för produktionsmiljöer.

Uppdateringen gav oss också möjligheten att uppdatera alla verktyg som ligger med i imagen, här är en kort sammanfattning:

 

  • Linux Kernel 3.2.0
  • Apache 2.2.22
  • MySQL 5.5.24
  • PHP 5.3.10
Imagen finns i vår App Center och den gamla versionen är borttagen. Servrar som redan kör den äldre versionen av vår L.A.M.P image påverkas inte och måste, om så önskas, uppgraderas manuellt. Mer information om uppgradering finns i den officiella dokumentationen för Ubuntu.