Ny ISO openSUSE 11.4

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

En ny version av openSUSE-11.4 finns nu tillgänglig som en ISO. Ni når genom att logga in i ert admingränssnitt på https://admin.citycloud.se/.

Enligt utvecklarna av openSUSE ska den nya versionen vara ett stort steg framåt. Ett citat hämtat från http://news.opensuse.org/2011/03/10/opensuse-11-4/
“The base system of 11.4 brings better scalability and performance, an enhanced boot processes and significantly faster repository refresh, package install and update.