Vertikal skalning i City Cloud

Özgür Bal Molnet Leave a Comment

Vilken hemsida som helst på Internet kan närsomhelst få ett ökat antal besökare utan förvaraning. Ökat antal besökare innebär att servern belastas hårdare och att resurserna ibland inte räcker till för att klara av alla som vill in på sidan. Situationen kan leda till att hemsidan så småningom kraschar.

Innan virtualisering och cloud computing fanns innebar skalning att man köpte in mer hårdvara. Något som förstås ökade kostnaderna men inte bara när man behövde lite hjälp för att ta sig igenom en sällsynt eller ovanlig trafikökning utan även när belastningen gick ned och man egentligen inte behövde någon extra serverkraft.

Tack vare IaaS-tjänster  kan man hantera det på ett helt annat sätt idag.

Skalning?

Vi är vana vid att använda det här uttrycket men låt oss  backa bandet och förklara vad det egentligen betyder.

Skalning refererar till att utöka en resurs för att matcha ett givet behov. Det är en väldigt vag beskrivning som kan användas för vilken webbsida som helst som tar emot besökare, gör uppslagningar i en databas eller vilken annan applikation som helst.

Det finns en rad olika tekniker, riktlinjer och andra saker att tänka på men i den här artikeln ska vi koncentrera oss på två olika sätt att skala, horisontellt och vertikalt.

Horisontell skalning innebär att man duplicerar resurser och använder sig av lastbalanserare, proxyservrar och brandväggar för att dirigera om trafiken till en resurspool. Ju mer trafik som systemet ska klara av, desto fler servrar måste adderas till resurspoolen. Ett enkelt exempel på detta är när en hemsida, som finns på en server behöver kunna ta emot mer trafik. Om man införskaffar en extra server och har en exakt kopia av hemsidan på den nya servern samt sätter en lastbalanserare framför de två servrarna så kommer trafiken att fördelas jämnt mellan dem.

Vertikal skaning innebär att man ökar kapaciteten på en specifik server. Det kan vara CPU-kraft, RAM-minne eller kanske disk så att servern i slutändan kan hantera mer trafik.

I City Cloud kan du skala dina virtuella maskiner vertikalt med ett par enkla klick.

Vertikal skalning i City Cloud

I City Cloud väljer du själv hur mycket resurser dina virtuella servrar ska ha. Många gånger är det bra att börja på en låg nivå och utöka i takt med att din sida får fler och fler besökare.

När det är dags att skala om din server gör du detta genom ett par enkla klick. Stäng av servern, klicka dig vidare till fliken “avstängda VM” och därefter detaljvyn för den server som du vill skala om. Ändra sedan Hårdvaruprofilen till den nivå du för tillfället behöver. Du kan självklart skala både upp och ned precis som du vill.

När du är klar behöver du bara starta servern igen och därmed har vi alltså skalat om vår server på under 1 minut.

Fördelarna med det här tillvägagångssättet är uppenbara. Då du endast betalar för din allokerade serverkraft per timme har du möjligheten att skala upp din server under en enda dag, förmiddag eller kanske bara en timme för att kunna ta emot ett ökat antal besökara. Därefter är det bara att skala ned igen.

Möjligheten att kunna skala om sin server och på ett par enkla klick mångdubbla sin kapacitet ger en flexibilitet utöver det vanliga. Nästa gång kommer vi berätta mer om horisontell skalning och hur det går till.