Två funktioner i City Cloud OpenStack som underlättar för tekniska och operativa chefer

Özgür Bal Funktionalitet Leave a Comment

City Cloud OpenStack lanserades för bara 10 dagar sedan och vi har verkligen fått en flygande start. Bland alla funktioner som finns tillgängliga idag, och som kommer finnas tillgängliga snart, vill vi idag fokusera på två specifika funktioner som både tekniska och operativa chefer verkligen kan ha nytta av.

 

Användare och projekt

Genom att dra nytta av funktionerna Användare och Projekt i City Cloud OpenStack kan du få en bättre kontroll över rättigheter och kostnader samt en bättre översikt över din infrastruktur. Här är några enkla tips och tankar på hur du använder funktionerna och när de kan komma väl till pass.

 

Lägga till ett projekt

Klicka Settings -> Manage Projects -> Create Project. Ge ditt projekt ett namn och en beskrivning och klicka därefter Create Project.

Skärmavbild 2015-03-11 kl. 14.18.19

Varje projekt har i dagsläget en egen kvot av resurser och detta ser du enkelt om du klickar på det lilla kugghjulet bredvid projektet. Kvoten sätts automatiskt av systemet i dagsläget men vi bygger hela tiden vidare på den funktionalitet som finns tillgänglig vilket innebär att du snart kan sätta egna kvoter på dina projekt.

Hur är då detta användbart rent praktiskt? Sett enbart till funktionen Projekt så är det ett perfekt sätt att organisera din infrastruktur. Varje Projekt i City Cloud OpenStack är som ett vitt papper sett till vilka resurser som finns tillgängliga och presenteras för dig när du arbetar med det specifika projektet. IP-adresser i din IP-pool, volymer och snapshots är projektspecifika. Genom att veta hur mycket pengar ett specifikt projekt kostar varje månad (och snart en möjlighet att sätta ett tak och andra begränsningar) är den här funktionen perfekt för operativa chefer som har en budget att tänka på.

 

Hantera användare och tillgången till funktioner och projekt

När vi kombinerar funktionerna Projekt och funktionen Användare kan vi börja skapa en hierarki på kontot och kontrollera tillgången till olika funktioner i City Cloud OpenStack.

Klicka på knappen Konto uppe i det högra hörnet och sedan fliken Användare -> Klicka Skapa Användare -> Ange ett användarnamn och ett lösenord för den nya användaren.

Skärmavbild 2015-03-11 kl. 22.20.20

Nu är det dags att tilldela rättigheter till användaren och här kan projektet som vi skapade tidigare bli användbart. Som du kan se så har du möjligheten att välja att en användare endast ska få tillgång till ett specifikt projekt inom Servers/OpenStack.

Skärmavbild 2015-03-11 kl. 22.23.25

Den här funktionen passar perfekt för dig som har olika team som jobbar på olika delar av din infrastruktur eller helt enkelt inom olika lab-, test eller andra projekt som ni arbetar med. Genom att enbart ge rätt användare de rättigheter den behöver får du två fördelar.

1: En användare som jobbar på ett visst (eller flera) projekt kan enbart allokera och förändra resurser inom det projektet

2: Som operativt ansvarig för projektet säkerställer du att en användare enbart kan skapa nya kostnader inom det projekt som vederbörande har rättigheter att jobba med.

Utöver kontrollen över dina projekt kan du som administratör delegera rättigheter till alla delar av City Cloud. En fråga som vi ofta använder som exempel är huruvida ekonomiavdelningen verkligen behöver eller skall ha tillgång till andra delar än faktureringen. Eller så har ni kanske en trainee som ska jobba med vissa utvalda delar men kanske inte ska ha tillgång till att göra förändringar i servermiljön?

Skärmavbild 2015-03-11 kl. 22.34.39

Användar- och projektfunktionaliteten i City Cloud OpenStack hjälper er en bra bit på vägen när ni bygger upp er infrastruktur och ser till så att rätt personer får  den tillgång de skall ha.