Välkommen till Lean Tribe Gathering i Karlskrona 28 Maj

Özgür Bal Event Leave a Comment

logo

Lean Tribe är en svensk sammanslutning av entusiaster för agil- och lean mjukvaruutveckling. Konceptet gundades av Softhouse Consulting 2011 och Lean Tribe anordnar flera årliga träffar runt om i landet.

Nästa Lean Tribe Gathering sker i Karlskrona den 28:e maj. Platsen kommer att vara vårt huvudkontor på Borgmästaregatan 18 och temat för dagen är DevOps.

 

Registrera dig till Lean Tribe Gathering Karlskrona

 

Om #LTG28 Karlskrona

Allt fler företag ser behovet av korta och effektiva utvecklingscykler för att snabbt gå från idé till produkt. För att klara av den tätande konkurrensen behöver koden komma ut snabbare, så funktionaliteten kan testas i skarpt läge och skapa mervärde för kunden.

DevOps är en sammanslagning av Development och Operations. Idéen är att minska gapet mellan dessa organisatoriska uppdelningar med mål att förbättra både systemutveckling och drift.

DevOps är ett brett uttryck som innefattar så väl människoaspekter och effektiva arbetssätt, som verktyg för automation. Våra talare kommer dela med sig av sina syner och erfarenheter av att arbeta med DevOps.

Vi välkomnar in för en dag fylld av blixttal om DevOps, med Open Space-sessioner där vi gemensamt diskuterar de intressantaste frågorna som dykt upp under dagen.

 

Registrera dig till Lean Tribe Gathering Karlskrona

Talare

János Tóth-Égetö om hur man introducerar DevOps i stora organisationer

Janos_IMG_2461-300x300

János Tóth-Égetö arbetar som systemutvecklare på Finländska Qvantel i det nyligen startade Sverige-kontoret i Karlskrona där han har som uppgift att leda ett DevOps team i ett nystartat projekt.

Han har en bakgrund inom Telekom branschen där han arbetat med att effektivisera test och utvecklingsprocesser genom automatisering och visualisering enligt Agila principer.

 

 

Fredrik Henrysson om vilket värde DevOps tillför

Fredrik-300x270Fredrik Henrysson är utvecklare på Softhouse Consulting med passion för Continuous Delivery och TDD. Arbetar för att underlätta vardagen för sig själv och andra utvecklare. Fredrik har 10+ års erfarenhet från mjukvaruindustrin där han har jobbat i både små och stora projekt.

 

 

 

Tobias Rydberg om hur man skapar utvecklingsmiljöer i City Cloud OpenStack

Tobias-300x300Tobias Rydberg, arbetar som utvecklare på City Network med huvudfokus på att bygga generation 2 av City Networks produkt City Cloud, baserad på OpenStack . Drygt 10 års erfarenhet i branschen i olika typer av företag och produkter, men med ett fokus på webbapplikationer.

 

 

 

Ola Sandström om Unified Monitoring

Ola-Sandstrom-300x300Ola arbetar som Technical Sales Engineer på op5 i Göteborg. op5 erbjuder övervakningssystem för bland annat IT organisationer för att de skall kunna få kontroll över deras tjänster och kunna bemöta de krav som ställs.
Ola har en bakgrund på ca 12 år inom drift på ett större internationellt företag med fokus på Windows och nätverk.