2010 – början på årtiondet där molnet tar över? Har vi kommit överrens om vad molnet är?

Özgür Bal Cloud Computing, Drift i molnet, Molnet 2 Comments

Är molnet lösningen på allt? Det snackades mycket om molnet under 2009. Som bilden till höger visar – det verkade vara lösningen på allt – eller?

Åsikterna var många och diskussionen kommer vara fortsatt livlig. Vi är utan tvekan i början av något som vi på City Network anser kommer revolutionera hur vi driftar och levererar lösningar framöver. Vi är dock i ett så pass tidigt skede där till och med definitionen är lite luddig – eller mycket luddig? Vad exakt är cloud computing eller molnet som alla talar om?

IASA – Sveriges IT Arkitekter kom redan i Oktober med en definition som enligt deras mening är enligt nedan:

Termen Cloud Computing relaterar både till applikationer som levereras som tjänster över Internet och till den hårdvara och systemmjukvara som tillhandahåller dessa tjänster.

Applikationstjänsterna talar vi om som Software as a Service.

Hårdvaran och systemmjukvaran är det vi kallar för molnet (The Cloud).

Cloud Computing karaktäriseras av två viktiga egenskaper; upplevt oändliga resurser och betalning per resursförbrukning. Den tjänst som erbjuds av molnet kallas Utility Computing, vilket närmast kan jämföras med resursförbrukning av t.ex. el och vatten.

När ett moln är publikt tillgängligt kallas det för ett publikt moln (Public Cloud). Ett moln som inte görs publikt tillgängligt kallas för ett privat moln (Private Cloud). Ett moln som inte kan erbjuda upplevt oändliga resurser och betalning per resursförbrukning erbjuder inte cloud computing.

Cloud Computing kan därför anses bestå av tjänsterna Utility Computing och Software as a Service

Som Predrag på Cloud Advisor säger så anser jag inte att detta når hela vägen – det är dock en bra start. Att, som IASA gör, kalla hårdvaran och systemmjukvaran för molnet generellt är direkt fel anser jag. Det kan refereras till som molnet men är oftast endast en del av molnet. Man kan dock inte säga att dessa två beståndsdelar är molnet. Det är bredare och innefattar mer. Däremot helheten – dvs “Utility computing” i kombination med “Software as a service” är till stor del i sin helhet eller del, en enkel beskrivning av “molnet”. Det behöver alltså inte vara båda delarna utan kan var en bit av en eller båda.

För att göra det enkelt låt oss dela in molnet i vad som idag är accepterade termer – “Infrastructure as a Service” och “Software as a Service”. Dessa två är grundstenarna för mig när vi talar om molnet och innefattar faktiskt allt. Infrastrukturen är hårdvara och systemmjukvara. På andra sidan har vi mjukvaror som står för funktionaliteten (applikationer) i en eller flera tjänster – Software as a Service.

Konkret så är My CityCloud en lösning för “infrastruktur som tjänst” och ett klassiskt exempel på “mjukvara som tjänst” är till exempel salesforce.com där du enkelt får en tjänst som initialt gav dina säljare allt de behövde via nätet men som idag utvecklas vidare till än mer.

Om du tar delar eller helheten av infrastruktur som en tjänst och mjukvara som en tjänst – så får du molnet på enklast sätt. Dvs det kan vara bara utnyttjande av kraft, i form av infrastruktur, som vi (än så länge) erbjuder här på My CityCloud. På detta läggs de mjukvaror som våra kunder står för och de skapar tjänster som i sin tur “lever” i molnet och erbjuds som en tjänst till sina kunder.

Till detta kan läggas ett antal mer eller mindre populära termer som tex “Storage as a Service”, Platform as a Service” eller tex “Utility Computing” som IASA nämner. Jag ser dock dessa som delar av de två första. Dvs “Utility Computing” är del av infrastrukturen (hårdvara) som levereas som tjänst och i sin tur har vissa kännetecken. Till exempel att man tar betalt per timme (som strömmen som levereras till ditt hus tas betalt efter användande) och man har en upplevd känsla av att det finns hur mycket som helst att ta av och du som användare har kontroll över dessa resurser. Tex tar du för givet att det finns mer ström att hämta när du sätter på diskmaskinen. På samma sätt tar du för givet att den infrastruktur som du köper som tjänst kan leverera mer när du behöver – och bara ta betalt för den tiden och den kraft du använder. “Platform as as Serivice” är en vidare utveckling av mjukvaror för att i sin tur leverera en tjänst i sig – som då bygger på infrastrukturen och just mjukvaror och kod. “Storage as a Service” är kanske mer använt i USA men även denna är en del av infrastrukturen där du precis som annan hårdvara kan köra utrymme efter behov – dvs “Infrastructure as a Service”.

Just detta med “Platform as a Service” känns mer som ytterligare ett lager för kanske mer tekniskt lagda där plattformen ligger mellan infrastrukturen och mjukvaran som ett tredje lager. Om man ser Azure eller Googles App Engine som en plattform – var går gränsen för något som skall definieras in som plattform och inte mjukvara som tjänst? Kan se många gråzoner där – men visst – plattform kan läggas in som ytterligare en definition men då för en mer detaljerad beskrivning.

Personligen gillar jag egentligen termen “Utility Computing” för just hårdvaran (infrastrukturen) – och då menar jag allt som har med leveransen och hårdvara att göra.  Från processor och disk till bandbredd. Det skulle kunna, in mina ögon, ersätta “Infrastructure as a Service” då det får mig att tänka på just detta med ström från ett bolag när jag sätter i min kontakt och förväntar mig den ström som min apparat kräver. Dock är Infrastructure ett ord som är bredare och kan bättre ta sig an nya saker som kommer till. Det är dessutom ett ord som jag tror långt fler kan relatera till. Infrastruktur för tankarna normalt till hårdvaran och leveransen – vilket då blir ett mer naturligt val.

Som summering – tar du hela eller delar av “Infrastructure as a Service” och/eller “Software as a Service” levererat över Internet och kombinerat med en modell som innefattar betalning per förbrukning har du “molnet”. Ett enkelt försök att begränsa och förklara vad molnet är.

Precis som Predrag säger så krävs ett fortsatt arbete inte bara runt definitioner och termer men även standardisering generellt runt de delar som utgör grunden av molnjet. Vi på City Network, med vår tjänst My CityCloud, hoppas vara en del av detta arbete framåt!

Du kan följa Predrag på Twitter här: http://twitter.com/write4joy

Du kan följa oss på City Network och utvecklingen av My CityCloud här: http://twitter.com/citynetwork

Lär gärna mer på Wikipedia om “Cloud Computing” här.

Om du vill vara med och påverka framåt så har Predrag även startat Cloud Sweden vilket du finner mer information om här samt att du kan gå med i gruppen på LinkedIn.