City Cloud krossar konkurrenterna i diskprestanda! Här är resultatet från TechWorlds stora test.

Özgür Bal City Cloud Leave a Comment

I sommar har folket på TechWorld sysselsatt sig med att testa några av de mest anlitade Iaas-leverantörerna och deras tjänster. Det var ett omfattande test, med särskild tyngdpunkt och fokus på virtuella maskiner och tjänsterna kring dem.

Det var digra tester och vad gällde prestanda så tittade TechWorld särskilt på diskarna (IOPS, överföringshastigheter) och överföringshastigheter i nätverken (upp- och nedladdning till enskilda virtuell maskiner). Följande företags Iaas-tjänster testades:

 • City Cloud (Sverige)
 • Amazon EC2 (USA)
 • Microsoft Azure (USA)
 • Profitbricks (Tyskland)
 • Ipeer (Sverige)
 • Glesys (Sverige)

Antalet IOPS och överföringshastigheten från disk till virtuell maskin är en av de viktigaste punkterna när det gäller att bedöma en molntjänsts prestanda. Givetvis finns det andra viktiga bitar, som t ex prestandan på din processor eller servern som din virtuella maskin finns på. Vår erfarenhet säger emellertid att när någon inte kan eller förmår att köra molntjänster så beror det nästan alltid på att diskprestandan inte räcker till (om det inte är fråga om juridiska eller licensrelaterade hinder). Om du till exempel har en mycket omfattande databas som hanterar stora volymer, särskilt stora volymer med förfrågningar, så är flödet till och från disken helt avgörande. I vissa fall fungerar stora databaser bäst med dedikerade SSD-diskar som är kopplade direkt till en beräkningsnod. Denna lösning blir dock allt mindre vanlig då alla IaaS-leverantörer ständigt försöker förbättra sin prestanda.

Till grund för testerna låg:

 • 16 simultana IO-operationer
 • 50 % läs- och 50 % skrivoperationer
 • 50 % slump- och 50 % sekventiell data
 • 15 sekunder uppstartstid (för att diskarna ska ha maximal prestanda)
 • 32 kb block
 • 4 GB testfiler

 

IOPS

Vi har sammanställt resultaten i TechWorlds test i några grafer, som du ka se nedan. Den första gäller IOPS, vilket var ett av de områden som hade störst spridning av resultaten. EC2 från Amazon klarade sig lika dåligt som de brukar göra i många tester. Jag har många gånger funderat över varför de är så dåliga. Enda skälet jag kan komma på är att de är marknadsledare och därför tycker att de inte behöver vara bäst. Jag har också en känsla att de behåller sin hårdvara längre än de flesta leverantörer. Detsamma kanske gäller också för deras systemarkitektur.

tech1 

Med ”bara” 1520 IOPS är det lätt att tro att EC2 är hopplöst sist. Men inte! Azure (Microsoft) lyckades faktiskt ännu sämre och förmådde inte att pressa mer än 1100 IOPS ur sina servrar. I min värld är det rent ut sagt patetiskt. Det finns massor av applikationer som inte fungerar tillfredsställande på så låga nivåer. Om man bygger sina tjänster molnet sprider man vanligen ut sina applikationer över flera maskiner eftersom det i de allra flesta fall förbättrar prestandan. Det finns emellertid gott om appar som bygger på gammal teknik och som kräver en traditionell VM för att kunna fungera hyffsat. Azure lyckas på något sätt att åstadkomma ynkliga 1100 IOPS på de servrar som startats och testats, vilket placerar dem på en föga hedrande sista plats.

De två andra svenska leverantörerna tillsammans med Rackspace levererar vardera mellan 3000 och 4000 IOPS, vilket tillåter en bred uppsättning applikationer att fungera väl. Profitbricks har bättre prestanda än AWS, men som ni ser, så säger det inte särskilt mycket.

På testen levererar City Cloud i snitt 8000 IOPS, vilket är mer än dubbelt så bra som det näst bästa företaget. I förhållande till de verkligt stora aktörerna så överträffar City Cloud Microsoft Azures resultat sjufalt och Amazon EC2:s femfalt.

 

Disköverföringshastighet

Givetvis är också disköverföringshastighet intressant och uppvisar ett mönster liknande det för IOPS. Grafen nedan visar antalet MB per sekund som varje VM kan ta emot från diskarna.

tech2

Med 34 respektive 48 MB/s lyckas Azure och AWS klart under snittet även vad gäller nedladdning. Azure lyckades konsekvent sämst av de företag som testades, men hade hela tiden AWS hack i häl. City Cloud noterar 240 MB/s och slår återigen alla andra med råge. I själva verket var City Clouds överföringshastighet minst dubbelt så hög som den hos närmaste konkurrenten.

 

Latency

Latency är – lite beroende på vilken arbetsbelastning du har – antingen viktigt eller extremt viktigt. Hämtar du stora block med data spelar latency mindre roll, men ju mindre blocken blir desto intensivare blir trafiken fram och tillbaka för att hämta blocken. Latency mellan värdnoder och lagringsnoder är också avgörande för diskprestandan i stort.

Grafen här nedan visar ett mönster likande det som vi sett tidigare. AWS och Azure gör sämst ifrån sig. Därefter följer Profitbricks, Rackspace, Glesys och Ipeer. Återigen är City Cloud klar vinnare med en genomsnittlig latency på blott 2 ms – att jämföra med mellan 4 och 14 ms för konkurrenterna.

tech3

 

Bandbredd / transit

När man testar hur mycket information som kan tryckas iväg till och från en virtuell maskin ändrar sig mönstret dramatiskt. Detta har inte så mycket att göra med diskprestanda, utan snarare med nätverk i olika lager.

I toppen för utgående bandbredd fanns Azure med runt 790 Mb/s, tätt följt av både Ipeer och City Cloud med 770 respektive 730 Mb/s. I botten på listan finns Glesys med blott 98 Mb/s, vilket knappast duger i något sammanhang. Återigen lyckas AWS väldigt dåligt och nådde inte bättre än 105 Mb/s ut, medan Rackspace stannade på 190 Mb/s. Skillnaden mellan bästa och sämsta resultat är en faktor 7.

Bäst vad gäller inkommande bandbredd var Rackspace med 750 Mb/s. Strax därefter kom Ipeer med 710 Mb/s, vilket gjorde dem med det bästa sammantagna resultatet för både inkommande och utgående bandbredd. City Cloud levererade 280 Mb/s medan AWS var något bättre med 340. Även denna gång hade Glesys en prestanda på under 100 Mb/s, närmare bestämt 97 Mb/s inkommande.

Våra tekniker skärskådade dessa siffror och har nu gjort justeringar för att säkerställa att våra VM kan leverera närmare 900 Mb/s både inkommande och utgående. Då vi har flera lager av DoS-skydd kommer vi behöva finjustera och se till att dessa system inte kapar inkommande och utgående trafik.

tech4

Allt som allt överträffar City Cloud sina konkurrenter vad gäller diskprestanda med åtminstone faktor ett. Utvecklare vet hur viktigt detta är – både för att kunna köra applikationer i molnet och för att hålla tillbaka kostnaderna. Det blir givetvis en påtaglig skillnad i pris om man bara behöver en maskin istället för tre för att köra samma applikation. Uppenbart finns här mycket pengar att spara.

Op5 körde några riktigt stor tester under sommaren då de byggde upp en testanläggning hos City Cloud i Stockholm som bestod av gott och väl 200 kärnor med 750 GB RAM. De hade tidigare försökt med samma sak i AWS men inte lyckats att få det att fungera något vidare. City Cloud, å andra sidan, tillhandahöll en plattform som fungerade mycket bra. Det visar också hur väl en op5 monitor kan fungera också i väldigt stora miljöer med mer än 150000 övarvakningspunkter.

Lärs mer om op5:s tester här: (https://kb.op5.com/display/~chrinils/2014/06/24/Set+up+a+large+op5+Monitor+environment)

Läs testet här: http://techworld.idg.se/2.2524/1.591983/basta-servern-i-molnet-2014

Ta chansen att bygga en egen City Cloud miljö genom att registrera dig här!