Nu skriver vi på engelska / We will write in english from now on

Özgür Bal City Cloud Leave a Comment

citycluod

Med en växande skara av internationella användare anser vi att vi är skyldiga att kommunicera på engelska. Vår City Cloud blogg kommer därför att skrivas på engelska i fortsättningen.

With a growing number of international users we acknowledge our duty to communicate in english. The City Cloud blog will from now on be written in english.