Stora hårdvaruprofiler i City Cloud

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Vi har riktigt goda nyheter för våra befintliga och potentiella kunder. Vi har precis lagt till 20 nya hårdvaruprofiler som du kan välja bland när du skapar din server i City Cloud. Ungefär hälften av dem fyller i luckorna som fanns i den gamla uppställningen vilket ger oss ett bredare utbud av hårdvaruprofiler. Den andra halvan är större profiler med …

Ny L.A.M.P image

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Vi har uppdaterat vår officiella L.A.M.P image så att den numera kör Ubuntu 12.04 64-bit LTS. Den här versionen av Ubuntu är den som har Long Term Support vilket vi anser är rimligast att använda för produktionsmiljöer. Uppdateringen gav oss också möjligheten att uppdatera alla verktyg som ligger med i imagen, här är en kort sammanfattning:   Linux Kernel 3.2.0 …

WordPress image uppdatering

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Nu har det blivit dags för en uppdatering av vår WordPress image. Vi jobbar ständigt för att ha alla nya versioner av våra images i City Cloud. Vi har uppdaterad WordPress för att inkludera PHP grafik bibliotek som standard, vi har också uppdaterad alla andra komponenterna till den senaste stabila versionen. Här är en komplett lista för otåliga: WordPress uppgraderad …

WP+NginX image uppdaterad

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Vi har uppdaterat vå WordPress+NginX-image i vår App Center. Den enda ändringen vi har gjort är att webbservern, NginX, nu kör version 1.0.14. Det här är en viktig uppdatering då det är den senaste stabila versionen och då den innehåller en fix för att eliminera ett säkerhetshål. Imagen finns tillgänglig i vår App Center och om du redan har skapat …

Uppdaterad Minecraft image

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Vi har uppdaterat vår image till version 1.2.4, en viktig uppdatering som undviker problem när nya och gamla klienter ska prata med varandra. Kort och gott, om du får följande skärm när du försöker ansluta till din server måste du använda vår nya image eller uppdatera. Att vi uppdaterar vår Minecraft-image i City Cloud innebär inte att befintliga maskiner som …

City Network lanserar heleuropeisk molndatabastjänst

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Tillsammans med vår partner Severalnines, som tillhandahåller plattformar för automatisering och hantering av databaser i molnet, lanserar vi nu världens första heleuropeiska molndatabastjänst (DBaaS). City Cloud Database Service baseras på och driftas av företag i Europa under Eurpeiska dataskyddslagar vilket ger Europeiska kunder ett alternativ till tjänster som idag står under the US Patriot Act. Tjänsten baseras på Severalnines DataCloud plattform, …

Utökat diskutrymme för enskilda VM i City Cloud

Özgür Bal NEWS-sv Leave a Comment

Vi genomförde nyligen en uppdatering i City Cloud som ger varje enskild VM möjligheten att ta fler hårddiskar. Ändringarna är ett resultat av förfrågningar från flera av våra kunder och nu kan en enskild VM ha totalt 3 extra hårddiskar på vardera 2TB. Vi hoppas att ändringen kommer till nytta för alla våra användare och hopppas att ni fortsätter att …