Smart övervakning och autoskalning visualiserat i Slack

Özgür Bal autoskalning Leave a Comment

Under våren har vi jobbat på ett projekt tillsammans med våra vänner på op5 och Elastisys. Målet var att använda smart övervakning, autoskalning och City Cloud för att påvisa hur de tre kan kombineras för att effektivisera nyttjandet av resurser i molnet.

Visualisering genom Slack

I den här videon visar vi hur vi har kombinerat op5 Monitor, Elastisys autoskalningsmotor och vårt publika moln. När lasten på ett visst system ökar notifierar den smarta övervakningen Elastisys autoskalningsmotor som i sin tur allokerar mer resurser i City Cloud så att en ny webbserver skapas och läggs till i stacken. Vi har byggt in viss logik i systemet så att det alltid allokeras tillräckligt med resurser för att täcka behoven som finns för stunden. På samma sätt fungerar systemet baklänges så till vida att webbservrar, alltså resurser, plockas bort när lasten har minskat så att nyttjandet av resurser är så kostnadseffektivt som möjligt.

Det här har varit ett riktigt roligt projekt att jobba med och vi kommer fortsätta vårt jobb under året. Våra slutsatser såhär långt är att var och en av oss kan göra och gör fantastiska saker på egen hand men att en kombination av vårt tekniska kunnande och våra lösningar verkligen skapar innovation.

Läs gärna mer om projektet i op5-bloggen